Karol Pomykała – artist, engraver, graphic and art director. He creates his works mainly in linocut technique, combining traditional graphic art with the new technologies. He is also involved in digital art and advertising. He participated in many nationwide and exhibitions such as: 7th Ulsan Woodcut Festival in South Korea, Guanlan International Print Biennial in China, 10th and 11th International Graphic Art Prize Jesus Nunez in Spain and International Print Triennial in Turkey, Austria, Sweden and Cracow. His works were rewarded with more than a dozen prestigious prize and honorary prizes among which the greatest was the Grand Prix in the International Print Triennial in Cracow.

Lublin, Warsaw, the whole World…

He was born in a small town near Lublin, where he began his artistic education in Faculty of Fine Arts at Maria Curie-Skłodowska University. He lives in Warsaw now, where he creates his artworks and he works as an art director in Saatchi & Saatchi. Being still attached to his alma mater as a PhD student in printingpress department he spreads his knowledge and experience about new form of graphic. Linocut of Karol Pomykała are displayed in museums and private collections in Poland and overseas.

© Copyrights 2017 ©karolpomykala.com

LINES & DOTS

Wiele linii i kropek ...

W swoich grafikach kładę nacisk na różnorodność i ciągle szukam nowych sposobów ekspresji wizualnej. Nadal jednak używam dwóch podstawowych sposobów tworzenia grafiki. Każda z moich prac składa się z tysięcy punktów lub linii, które są podstawowym elementem mojej grafiki. Opierając się na tych dwóch najprostszych elementach, tworzę kompozycje reprezentujące realistyczne reprezentacje lub formy abstrakcyjne.

O mnie

Karol Pomykała

Karol Pomykała – artysta grafik, dyrektor artystyczny. Tworzy prace głównie w technice linorytu, łącząc tradycyjną grafikę artystyczną z nowymi technologiami. Na co dzień zajmuje się również sztuką cyfrową i reklamą. Brał udział w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych wystawach m.in. 7 Międzynarodowy Festiwal Drzeworytu w Ulsan w Korei, 6 Międzynarodowe Biennale Grafiki w Guanlan w Chinach, 10 i 11 Międzynarodowa Nagroda Graficzna im. Jesusa Nuneza w Hiszpanii czy Międzynarodowe Triennale Grafiki w Turcji, Austrii, Szwecji i Krakowie.

Prace jego autorstwa otrzymały kilkanaście prestiżowych nagród i wyróżnień, z czego największym uznaniem jego twórczości było przyznanie w 2018 roku Grand Prix Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie. 

Lublin, Warszawa, cały świat…

Urodził się w niewielkim mieście w okolicach Lublina, w którym rozpoczą swoją edukację artystyczną na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie. Na co dzień żyje w Warszawie, gdzie tworzy swoją sztukę i pełni funkcję art. Directora w Saatchi & Saatchi. Nadal związany ze swoją uczelnią jako doktorant w pracowni Wypukłodruku, rozpowszechnia swoją wiedzę i doświadczenie o nowych formach grafiki. 

Linoryty Karola Pomykały można podziwiać w muzeach i prywatnych kolekcjach w Polsce i za granicą.

Więcej

Najnowsze wiadomości z bloga

Trochę o mojej grafice, projektach i innych rzeczach ...

    No posts were found.

Copyrights 2017 ©karolpomykala.com