Karol Pomykała – artist, engraver, graphic and art director. He creates his works mainly in linocut technique, combining traditional graphic art with the new technologies. He is also involved in digital art and advertising. He participated in many nationwide and exhibitions such as: 7th Ulsan Woodcut Festival in South Korea, Guanlan International Print Biennial in China, 10th and 11th International Graphic Art Prize Jesus Nunez in Spain and International Print Triennial in Turkey, Austria, Sweden and Cracow. His works were rewarded with more than a dozen prestigious prize and honorary prizes among which the greatest was the Grand Prix in the International Print Triennial in Cracow.

Lublin, Warsaw, the whole World…

He was born in a small town near Lublin, where he began his artistic education in Faculty of Fine Arts at Maria Curie-Skłodowska University. He lives in Warsaw now, where he creates his artworks and he works as an art director in Saatchi & Saatchi. Being still attached to his alma mater as a PhD student in printingpress department he spreads his knowledge and experience about new form of graphic. Linocut of Karol Pomykała are displayed in museums and private collections in Poland and overseas.

© Copyrights 2017 ©karolpomykala.com

O MNIE

Karol Pomykała – artysta grafik, dyrektor artystyczny. Tworzy prace głównie w technice linorytu, łącząc tradycyjną grafikę artystyczną z nowymi technologiami. Na co dzień zajmuje się również sztuką cyfrową i reklamą. Brał udział w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych wystawach m.in. 7 Międzynarodowy Festiwal Drzeworytu w Ulsan w Korei, 6 Międzynarodowe Biennale Grafiki w Guanlan w Chinach, 10 i 11 Międzynarodowa Nagroda Graficzna im. Jesusa Nuneza w Hiszpanii czy Międzynarodowe Triennale Grafiki w Turcji, Austrii, Szwecji i Krakowie.

Prace jego autorstwa otrzymały kilkanaście prestiżowych nagród i wyróżnień, z czego największym uznaniem jego twórczości było przyznanie w 2018 roku Grand Prix Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie. 

Lublin, Warszawa, cały świat…

Urodził się w niewielkim mieście w okolicach Lublina, w którym rozpoczą swoją edukację artystyczną na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie. Na co dzień żyje w Warszawie, gdzie tworzy swoją sztukę i pełni funkcję art. Directora w Saatchi & Saatchi. Nadal związany ze swoją uczelnią jako doktorant w pracowni Wypukłodruku, rozpowszechnia swoją wiedzę i doświadczenie o nowych formach grafiki. 

Linoryty Karola Pomykały można podziwiać w muzeach i prywatnych kolekcjach w Polsce i za granicą.

NAGRODY

 • Honorary Mention, 3rd International Printmaking Triennial of Ulus, Belgrade, Serbia (2017)
 • Award Nagry Imre Prize, IV International Prin Biennial Szeklerland, Transylvanian Art Center, Covasna, Rumunia (2016).
 • Honorable Mention, Nonesuch Art on Paper Awards, Main&Station, Parrsboro, Kanada (2016).
 • Honorable Mention, VIII Ural Print Triennial International Exhibition, Ufa, Russia (2016).
 • Honorable Mention, I International Print Biennial LODZPRINTS, Lodz, Poland (2016).
 • Honorable Mention, XIII International Graphic Competition them. Joseph Gielniak, Karkonoskie Museum, Jelenia Gora, Poland (2016).
 • Bronze, Polish Advertising Competition KTR Portfolio, Warsaw, Poland (2016).
 • Second Prize, X International Print Award them. Jesusa Nuneza, Betanzos, Hiszpania (2015).
 • The Award them. Paul Steller, IX Polish Print Triennial, Museum Slaskie, Katowie, Poland (2015).
 • Bronze KTR, Polish Advertising Competition KTR Print, Warsaw, Poland (2012).
 • Honorable Mention, IV Nationwide Graphic Contest Them. Ludwig’s Meidner, Olesnica, Poland (2011).
 • Gold KTR, Categoy of creative Student Print, Polish Advertising Competition KTR, Warsaw, Poland (2010).

Wybrane wystawy

 • “ Young Graphic Poland in Vilnius. Pomykala, Kwiatkowski, Romaniuk, Winiarski”, Ark Gallery, Vilnius, Lithuania (2016).
 • XI Premio Internacional de Arte Grafico Jesus Nunez, Betanzos, Hiszpania (2016).
 • Ural Print Triennial, Republic of Baszkirii, Russia (2016).
 • 9th International Triennial of Small Graphic Forms VILNIUS 2016, Vilnius, Lithuania (2016).
 • International Print Triennial, Krakow-Falun, Falun, Sweden (2016).
 • V International Exhibition of Graphics, CKM Caddebostan Cultural Center, Istanbul, Turkey (2016).
 • 5th International Biennial of Digital Graphics, Gdynia, Poland (2016).
 • Nonesuch Art on Paper Awards, Main&Station, Parrsboro, Kanada (2016).
 • IV Biennale Grafiki Szeklerland, Transylvanian Art Center, Covasna, Romania (2016).
 • I International Print Biennial LODZPRINTS, Lodz, Poland (2016).
 • I International Miniprint Exhibition TKO, B-gallery in Tokyo, Art. Zone Kaguraoka in Kyoto, Gallery Irohani in Osace, Japan (2016).
 • XXIV International Graphic Award Máximo Ramos, Centro Torrente Ballester, Ferrol, Hiszpania (2016).
 • International Print Biennial ROC 2015, National Taiwan Museum of Fine Arts, Taichung, Taiwan (2016).
 • “Lines and points – Karol Pomykala” graphic exhibition, Museum Historii Katowic, Katowice, Poland (2016).
 • XIII International Graphic Competition them. Joseph Gielniak, Karkonoskie Museum, Jelenia Gora, Poland.2015
 • XI Polish Woodcut and Linocut Quadrienale, Art Gallery BWA, Olsztyn, Poland (2015).
 • International Graphic Art Biennial Splitgraphic, Old City Hall, Split, Croatia (2015).
 • IXPolish Print Triennial, Museum Slaskie, Katowie, Poland (2015).
 • International Print Triennial Krakow, Art Bunker Gallery, Krakow, Poland (2015).
 • Grand Prix of Young Polish  Print Krakow, Art Gallery ASP, Krakow, Poland (2015).
 • Tokyo International Mini-Print Triennial 2015, Tama Art University Museum, Tokyo, Japan (2015).
 • 5 th International Andriolli Drawing Competition, Art Gallery NOK, Naleczow, Poland (2015).
 • XIX, XX Eastern Salon of Art, Gallery Library them. H. Lopacinskiego, Lublin, Poland (2014, 2015).
 • Linocutexhibition ofthe Department ofPrintmakingI, 111Stairs Gallery, Lublin, Poland (2015).
 • Student Print Biennial, Arsenal Gallery, Poznan, Poland (2015).
 • International Print Triennal, Gallery Dalarnas Museum, Falun, Sweden(2014).
 • International Print Triennal, Art Center Tophane-i Amire, Istambul, Turkey (2013).
 • International Print Triennal, Gallery Künstlerhaus Wien , Vienna, Austria (2013).
 • International Print Triennal, Art Bunker Gallery, Krakow, Poland (2013).

Copyrights 2017 ©karolpomykala.com